Fibernet

Jegindø får fibernet.

 

Ved Altibox og Thy- Mors Energis arrangement i Thing House var der så stor en tilslutning til at få installeret fibernet, at vi nu kan melde ud at fibernet kommer til Jegindø.

 

Over 20% af samtlige husstande sagde allerede ja ved arrangementet, hvilket betyder at der nu skal graves kabler ned. Dette arbejde påbegyndes i marts måned, og man forventer alt afsluttet inden udgangen af juni måned.

Julehilsen

Julen 2016.

 

Lige en lille julehilsen fra bestyrelsen.

 

Lars Peter Christiansen, Thy- Mors Energi sendte i sidste uge en mail til mig.

Bestyrelsen havde godkendt budget for gravearbejdet 2017, og lige nu sidder fiberafdelingen og lægger en ”grave-kabale”, som er tæt på at gå op.

Som planen ser ud lige nu, vil vi kunne få fiber-net på Jegindø i første halvår af 2017

Det betyder at Altibox snart skal i gang med det endelige salgsarbejde, så når der er nyt fra dem, vil der naturligvis straks komme en udmelding fra os.

 

Hvad har bestyrelsen så i støbeskeen til 2017:

 

I starten af det nye år vil vi igen komme en tur rundt på øen for at opkræve kontingent til foreningen.

 

Den  21. februar 2017 holder vi den ordinære generalforsamling, og her håber vi på et lige så flot fremmøde i Skipperhuset som sidste gang vi afholdte vores generalforsamling der.

Da vi er nogle der stopper vort arbejde i bestyrelsen har vi ikke ville lave planer for resten af 2017.

Efter generalforsamlingen vil der igen være spisning i Skipperhuset – så vi kan kun håbe på et så stort fremmøde som muligt.

Dagsorden, tidspunkt og øvrig information vil vi sende ud i januar måned.

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle på Jegindø en rigtig glædelig jul, og et rigtig godt nytår 2017.

 

Med venlig hilsen

 

Jegindø Borgerforening

Martin Jensen

Nyhedsbrev juni 2016

Så er det igen tid til lidt nyt fra bestyrelsen.

 

Vi starter i den kedelige afdeling.

 

Desværre måtte vi aflyse vores musikaften på grund af alt for få tilmeldinger. Det medførte desværre en mindre udgift til et band der var bestilt, men det overlever vi nu nok.

 

Vi har erfaret at der på øen huserer et kedeligt rygte.

Vi blev på generalforsamlingen bedt om at undersøge en generel hastighed på hele Jegindø – Jeg sendte en mail til Holstebro Politi, med en forespørgsel om en generel hastighed på 50 km/t var muligt gennemføre – og i samme mail bad jeg om at der blev foretaget flere hastighedskontroller på øen.

Det gav anledning til et rygte gående på, at vi havde bestilt spirituskontrol på øen, hvilket INTET har med sandheden at gøre. Da dette rygte kom os for øerne, blev en kopi af mailen opsat i vort skab på havnen – således kunne man læse præcist hvad der står i mailen, og i det svar der kom retur fra politiet.

Jeg er nød til at sige det direkte – hvis nogen kan finde ordet ”spirituskontrol” i dette brev, må vedkommende være ordblind.

Vi har kun forholdt os til hastighed, og beder om at man respekterer os for dette i fremtiden.

 

Så skal vi i den muntre afdeling.

 

Ved de 2 ekstraordinære generalforsamlinger i Købmands Aps’et blev det vedtaget, at den kapital der var tilbage – et beløb på ca 48.000 blev overdraget til Jegindø Borgerforening, med det formål at bidrage til kommende projekter her på øen.

Vi skal nok passe godt på beløbet og bruge det til nogle spændende tiltag i fremtiden.

 

Hvad har vi så af arrangementer i den kommende tid?

 

Vi lægger ud med et ”Familietræf” i Udgravningen lørdag den 25. juni kl. 15.00 – Vores ide er i al sin enkelthed, at man hver i sær medbringer kaffe eller the og kage til eftermiddagskaffen og aftensmad til grillen, samt drikkevare efter eget valg!!

Efter kaffen vil vi lave forskellige spil og andre aktiviteter som vi finder på.

Ved spisetid er der tændt op i grillen, således at man kan grille de medbragte ting og få et par timers hyggeligt samvær i Udgravningen lørdag aften.

Der er ikke noget med tilmelding – man dukker bare op og så håber vi på godt vejr.  Regner og blæser det, må vi desværre aflyse dette arrangement.

 

Den 27. august håber vi at kunne lave den sædvanlige sejltur på Limfjorden, men da vores 2 trofaste skippere begge skal have deres skibe forlænget, ved vi i denne stund ikke om vi har noget at sejle i – det er jo ligesom en nødvendighed, så nyt følger omkring dette arrangement.

 

Medio september vil vi igen et tur i Klosterheden plantage for at samle svampe – igen med en vejleder, så alle kommer hjem, og ingen med mavepine.

Når der nyt omkring dette vil vi naturligvis informere herom.

 

Lørdag den 15. oktober skal vi igen til kurvefest – og i år skal der nok blive arrangeret lotteri, bare rolig.

 

Lige til sidst, vi har ikke glemt at hjertestarteren til tider larmer på havnen. Vi har søgt midler til et nyt kabinet, og håber at det kan sættes op i løbet af efteråret.

 

Med denne lille hilsen, ønsker vi alle en rigtig god sommer.

 

 

Med venlig hilsen

Jegindø Borgerforening

Martin Jensen

Nyhedsbrev 2016.

 

Vi starter med et Godt Nytår 2016 til alle.

 

Hvad står der så på listen for 2016 – det kan umuligt blive så aktivt som sidste år.

 

Vi lægger ud med vores Generalforsamling, tirsdag den 23.02.2016 klokken 19.00 – i år har vi valgt at afholde Generalforsamlingen i Skipperhuset.

Borgerforeningen er vært for en menu som sammensættes af Skipperhuset. Der kan købes vin, øl, vand og kaffe på stedet.

Da Skipperhuset er lukket ned for vinteren på dette tidspunkt, er det vigtigt at overholde sidste tilmelding  af hensyn til antal kuverter.

Man kan naturligvis deltage ved Generalforsamlingen hvis nu man glemmer at tilmelde sig, men så må man desværre selv have en lille madpakke med, eller se om man evt. kan overtale Skipperhuset til at lave en ekstra kuvert…

Dagsorden til Generalforsamlingen er trykt på bagsiden af dette Nyhedsbrev.

 

Den 12.03.2016 afholder Tina Michelsen forårsfest med rumænsk islæt i Sognegården. Alle er velkommen til at høre om rumænske traditioner, lokalhistorie fra Jegindø, få lidt godt rumænsk mad at spise, og høre noget spændende musik .

Der vil naturligvis komme et program på www.jegindø.nu senere.

 

Den 08.04.2016 holder vi fest igen i Thing House – her er der booket en duo som skal underholde, og vi skal have lidt godt at spise denne aften – håber vi, for meningen er at det hold af mænd som forhåbentligt kommer i gang med et kursus på Efterskolen i madlavning, skal stå for middagen til denne aften.

 

Som sagt er det meningen at få gang i et madlavningskursus, men det kræver at Poul Erik får gang i installation af køkken – det gør det hele lidt lettere, end hvis vi skal lave mad over et lejrbål.

 

Der kommer naturligvis nyt på hjemmesiden når et program til både kursus og aftenen i Thing House kommer nærmere.

 

Ud over disse punkter er det vores plan at lave lidt af det sædvanlige:

 

Familiehyggedag i udgravningen den 18.juni

 

En sejltur på fjorden.

 

En svampetur i efteråret

 

Kurvefest i oktober.

 

Et salgsmøde med Altibox omkring fibernet

 

Og ellers ser vi om vi får en god ide til et nyt arrangement i løbet af sommeren /  efteråret – men inden da skal vi jo lige have overstået en Generalforsamling – det kan jo være at i ikke syntes vi gør det godt nok, og vælger en ny bestyrelse.

 

Med venlig hilsen

 

Jegindø Borgerforening.

Martin Jensen

Fibernet på Jegindø

Fibernet på Jegindø.

 

I forbindelse med ”Rejsegildet” ved storkereden, havde jeg mulighed for at tale med Fiberchefen hos Thy-Mors Energi, Lars Peter Christiansen.

 

Vi talte naturligvis om etablering af Fibernet her på øen, og Lars Peter kunne fortælle at budget og planlægning for gravearbejdet i 2016 var fastlagt, og desværre indgik Jegindø ikke i disse planer.

 

Jeg har så efterfølgende har lidt korrespondance med Lars Peter omkring udsigt for hvornår det så kunne ske, og nu har jeg efterhånden fået vredet armen så meget om på ham, at Thy-Mors Energi har bekræftet at i 2017 sker det.

Han vil dog ikke love at de starter den 01. januar 2017.

 

Da vi i sin tid bad om en tilkendegivelse om interesse for Fibernet meldte 46% et JA tilbage – efterfølgende er der så (vanen tro…) kommet yderligere JA-tilsagn til, således at vi er oppe på over halvdelen af samtlige husstande på Jegindø.

Det er et punkt der vægter meget hos Thy-Mors Energi i deres planlægning om start på gravearbejdet, så lad os håbe det bliver tidligt i 2017.

 

”Køreplanen” bliver herefter således, at Altibox i løbet af 2016 vil gennemføre et salgsmøde hvor et endeligt tilsagn om installation aftales.

Hvornår det vil finde sted hører i naturligvis senere.

 

Med venlig hilsen

Jegindø Borgerforening

Martin Jensen

Nyhedsbrev

 

Så kom vi igennem 1. halvår med masser af aktiviteter på vort program.

Vi fik gennemført endnu et borgermøde, hvor borgerforeningen fik til opgave at undersøge interessen for fiber net på øen.

I alt 106 husstande meldte tilbage med tilsagn om interesse, og da det udgør godt 46% af alle husstande, meldte Altibox tilbage at vi ville blive kontaktet af Energi Thy Mors om planen for et salgsmøde – dette er endnu ikke sket, og vi har rykket for et svar, med den tilbagemelding at der i løbet af efteråret sker noget.

 

Fjordfiskeren blev, man fristes til at sige som sædvanligt afsløret i regn og blæst – men denne gang var det den rigtige statue.

Ernst Trillingsgaard sagde i sin tale, at han håbede statuen ville blive Jegindø’s svar på Den lille havfrue – det gav ideen til at borgerforeningen i fremtiden vil bruge statuen som logo for vores forening.

 

Dæmningens 100 års jubilæum blev et fantastisk tilløbsstykke, med masser af deltagere og tilskuere til de forskellige arrangementer. Blot en skam at vi ikke fik sat en officiel rekord Jegindø rundt – men det prøver vi en anden gang.

 

Havnefesten i juli blev besøgt af rigtig mange lørdag eftermiddag, og i et fyldt telt fik vi en rigtig dejlig aften med god musik og fin stemning.

 

Hvad skal der så ske resten af året:

 

I regi af borgerforeningen lægger vi ud med vores sejltur på fjorden lørdag den 29.08 (se program på bagsiden)

Den 19.09 skal vi på svampejagt i Kolsterheden – også her er der program på bagsiden.

Den 10.10. skal vi så til kurvefest i Sognegården – her kommer der et program når vi nærmer os denne dato.

Hen over vinteren vil vi starte et madlavningskursus for mænd i Efterskolen – her arbejdes der med at finde en (tålmodig) lære/instruktør. Når det er på plads vil der komme ny information om dette tiltag.

 

To ildsjæle arbejder med at få mere aktivitet i gang i Efterskolen, og her lægges der ud med følgende:

 

Zumba for alle – Tina Michelsen brænder for at få startet et hold op, så er man til højt musik og tempo kan man kontakte hendes mand Poul Michelsen for tilmelding (telefon: 42 43 63 52)

Første gang vil være onsdag den 30.09. klokken 19.00 til 20.00

 

Linne P er ”Vild med (folke)dans” og vil gerne invitere alle til at deltage – Hun starter op torsdag den 01. oktober, med musik leveret af Hugo og Daffy.

Er man til folkedans, skal man møde op klokken 19.30 til 21.30 medbringende dansesko og godt humør, så klarer Linne resten – hun kan kontaktes på telefon 20 21 15 44 hvis man vil vide mere.

 

Vi håber naturligvis at rigtig mange vil bakke op om disse tiltag, således vi kan få ”gang” i et aktivt Jegindø hen over efteråret og vinteren.

 

 

Med venlig hilsen

Jegindø borgerforening.

Borgermøde

Opfølgning på borgermøde den 29.04.2015.

 

Over 120 mennesker var mødt op i Thing House for at høre nyt fra grupperne. Borgerforeningen havde inviteret Altibox til at informere om fibernet, og formanden for Jegindø havn, Bo Kjeldgaard  til at fortælle om havnene gennemgribende udvidelse.

 

Morten Andersen, salgs konsulent fra Altibox gav en grundig forklaring omkring fordele ved brugen af fibernet, og gav os en tids horisont omkring hvor hurtigt installationen på Jegindø kunne gennemføres, hvis der var tilpas mange tilsagn om skifte til fibernet.

 

Vi blev i bestyrelsen enige om at vi snarest omdeler en skrivelse hvor man kan tilkendegive interesse for installation at fibernet, og herefter vil der blive arrangeret et møde med det formål at uddybe salgsarbejdet fra Altibox.

 

Bo Kjeldgaard fortalte om havnens store udvidelse og hvordan der var skaffet midler til denne.

Bo kunne ligeledes fortælle at der nu var lavet en aftale med ny forpagter af Skipperhuset, og lidt om hvilke planer det nye forpagterpar havde med stedet.

Havnene bestyrelse og havnegruppen arbejder sammen omkring nye tiltag på landsiden og vil senere komme frem med disse.

 

Herefter fortalte grupperne om det arbejde der er blevet gennemført i løbet af det sidste år, og turistgruppen fortalte om den nye brochure, der omhandler øens historie, vandreruten og samtidig blev den nye hjemmeside præsenteret.

 

Vinterbadeklubben kunne fortælle at der den 10. maj afholdes generalforsamling og alle som havde interesse i en kold dukkert var velkommen til at møde op kl. 09.30

 

Til slut kunne Anni fortælle om storken – hun har investeret i en rede der opsættes på Havnevej med økonomisk hjælp fra Thy- Mors energi – Thy- Mors energi har dog betinget sig, at de ikke skal betale børnebidrag hvis det skulle lykkedes at forøge børnefødslen på Jegindø.