Ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen d. 20.03.18 kl. 19.00 på skipperhuset.

Dagsorden er:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Afstemning om Jegindø købmandshandel A/PS pengene skal blive på Jegindø borgerforenings konto eller om pengene skal gå til Havne projektet?

Husk

For at havde stemme ret skal man havde betalt kontingent til Jegindø Borgerforening på kontonr 7500  5002565. Husk navn og adresse.  50kr for enlige, 100kr for hele husstanden.

 

Kalender 2018

 

8. marts 18                                    Besøg TV- Midtvest.  100kr

 

6. maj 18                                        Morten Kock museum med frokost. 110kr

 

26. august 18                                Sejltur på fjorden, vi mødes på havnen kl. 10.00,

                                                          Ret til ændringer forbeholdes.

 

29. september 18                       Musikaften i Thing House ved Hemming Klokker og band.

                                                          Der kan købes muslinger.

 

20. oktober 18                             Kurvefest i Sognegården.

 

24. november 18                        Juletræet tændes på Margrethe-pladsen og julemanden

                                                          Kommer sejlende til Jegindø Havn.

 

19. februar 2019                         Generalforsamling i borger foreningen.

Aktivitet s kalender 2017

 

 

 D. 17 Januar besøg Tv midt og vest

D. 20 Februar Generalforsamling i skipperhuset 

 

Ret til ændringer:0)

 

 

 

 

Fibernet

Jegindø får fibernet.

 

Ved Altibox og Thy- Mors Energis arrangement i Thing House var der så stor en tilslutning til at få installeret fibernet, at vi nu kan melde ud at fibernet kommer til Jegindø.

 

Over 20% af samtlige husstande sagde allerede ja ved arrangementet, hvilket betyder at der nu skal graves kabler ned. Dette arbejde påbegyndes i marts måned, og man forventer alt afsluttet inden udgangen af juni måned.

Indvielse af storkerede