Naturpleje på strandengene omkring Jegindø

 

Jegindø er omgivet af de karakteristiske strandenge, der ligger som en buffer mellem fjord og land. Strandenge er karakteriseret ved at de jævnligt oversvømmes og de planter der gror på strandengene, er følgende tolerante overfor salt. Strandengene på Jegindø er af naturtypen ”græssende salteng”, dvs. for at bevare strandengene som vi kender dem i dag, skal de afgræsses. Dette kaldes også naturpleje.

I disse dage opsættes der et nyt hegn omkring strandengene bagved Jegindø Kirke. Hegnet finansieres af Struer Kommune via statslige naturplejemidler. Det er landmand Lars Madsen, der har taget initiativ til ansøgningen og samarbejdet med Struer Kommune. Når hegnet er færdigt, vil Lars Madsen sætte kreaturer ud, så vi kan blive ved med at nyde strandengen som vi kender den. Og det får vi rig mulighed for, da der i hegnet er tænkt på låger og led, så vi – som i dag – kan bruge strandengen til gang, løb, cykling og gennemkørsel til fiskeri ved fjorden.

Alle har brug for lidt pleje – også Jegindø.

Vel mødt på strandengene omkring Jegindø.

Jegindboen

 

 En forening stiftet i 2009 med det formål at skabe muligheder for og medvirke til et socialt og aktivt liv for alle interesserede borgere på Jegindø samt fungere som koordinerende netværk for interesserede foreninger.

Stedet hvor man mødes er Jegindø missionshus på Kongevejen 66.

 Arrangementerne bliver annonceret i husstandsomdelt folder.

 

 

 

Bestyrelsen er:

Formand: Anni Svinth, Havnevej 15, Jegindø, tlf. 97879515

Ingrid Noer Nielsen, Kirkebakken 6, tlf. 97879028

Lis Ahlers, J.P.Lauridsensvej  tlf. 97879115

Solveig Bøger, Nørbyvej 15, tlf. 97879278

Lis Pedersen, Søstjernevej 7, tlf. 97879187

Nora Kjeldgaard, J.P.Lauridsensvej 16, tlf. 97879134

Hanne Degn Pedersen, Havnevej 23, tlf. 97879347

 

GRUPPER:

Onsdagstræf: Kontakt, Lis Pedersen tlf. 97879187

Arrangerer og afholder eftermiddagsmøder for de lidt ældre, 60+, der er musik eller foredrag samt kaffe og kage, onsdage i lige uger.

JEGINDBOEN, kontakt Anni Svinth, tlf. 97879515

Arrangerer og afholder arrangementer for alle voksne, det kan være   foredrag, pigeaftener,  fællesspisning eller noget andet aktuelt.

STRIKKEDAMERNE, kontakt Anna Laursen, tlf. 97879138

Strikker til børn i Afrika, Hviderusland mv. af sponsoreret garn, eller bare mødes onsdag i ulige uger.

GYMNASTIK, kontakt Nora Kjeldgaard, tlf. 97879134

                      Kom i form, gymnastik og styrketræning, foregår i Thing House torsdag

STRØMPEDUKKER, kontakt Sidsel Marie Jensen, tlf. 97879058

                      Syr nisser og trolde af strømper og klæder dem på.

Arrangementerne foregår fra september til april, se omdelte folder eller på www.thyholm.dk. Eller  www. jegindø.nu