Ny borgergruppe vil kæmpe for at få læge til Thyholm

 

 

Der skal være læger i Hvidbjerg, mener vi, og tager derfor utraditionelle metoder i brug for at få gjort læger interesseret. Blandt andet starter vi en indsamling til finansiering af en reklamefilm.

 

Vi ønsker igen at kunne have en praktiserende læge eller måske to i det gamle landsbysygehus i Hvidbjerg. Det er en vigtig og tryghedsskabende faktor for indbyggerne på Thyholm og Jegindø.

 

Vi tror, at vi er nødt til at tage nye og mere utraditionelle metoder i brug for at skabe opmærksomhed om vores egn og om den fantastiske fine og ret nyistandsatte lægepraksis i det gamle sygehus i Hvidbjerg. Vi tror, at en konstruktiv og positiv tilgang er

vigtig. Gruppen Ny læge på Thyholm ønsker at skabe opmærksomhed og interesse blandt mulige læger, der vil kunne videreføre lægepraksissen her på egnen.

 

Vores vision er  at rejse midler til en reklamefilm der skal promovere lægepraksissen på Thyholm   at skabe et lokalråd til støtte for lægehuset i Hvidbjerg

 

 

Uddybning af visionerne: Reklamefilm

 

Vi vil samle midler til en promovering ved en reklamefilm for vores lægepraksis. Reklamefilmen skal målrettes speciallæger i almen medicin. Tanken er, at filmen skal hjælpe potentielle læger til at vurdere, om de kan se sig selv i de rammer, vi kan tilbyde, i den egn vi omgiver os med, og med det grundlag af klienter der er på Thyholm.

 

Midler til reklamefilmen skal indsamles i samarbejde med mange gode lokale kræfter og initiativer. Der vil blive arrangeret flere tiltag til støtte i løbet af kort tid for at give indsamlingen den bedste start. Desuden har vi i samarbejde med foreningen Thyholm – foreningen for udvikling og sammenhold fået godkendt en indsamling af indsamlingsnævnet og alle foreninger er meget velkomne til at deltage i arbejdet. Derudover vil vi søge diverse fonde om støtte til reklamefilmen.

 

Lokalråd til støtte for lægehuset

 

Vi vil desuden skabe et lokalråd under lægehuset i Hvidbjerg bestående af lokale borgere, der kan bidrage med støtte og informationer til en ny læge. Rådet skal kunne hjælpe med netværk og informationer til og fra borgerne i etableringen, og ved senere drift af

 

 

lægehuset. På denne måde ønsker vi, at kunne byde en ny læge de bedste forhold, støtte og muligheder for at kunne falde til i arbejdet i lægehuset i Hvidbjerg. Lokalrådet har ingen bestemmelsesret over lægehuset, men er påtænkt som en hjælpende og rådgivende støttegruppe.

 

Gruppen Ny læge på Thyholm er meget interesserede i at høre fra folk og foreninger, der kan være interesseret i at deltage i det lokale støtteråd, så den bliver et godt værktøj for lægehuset, thyholmere og jegindboere.

 

Arbejdet i gruppen Ny læge på Thyholm er i fuld gang, og der vil komme yderligere information i den nærmeste fremtid.

 

Kontaktperson for Ny læge på Thyholm er John Vangsgaard toftegaard9@gmail.com / Mobil: 40 91 01 98

 

Venlig hilsen gruppen for Ny læge på Thyholm

Naturpleje på strandengene omkring Jegindø

 

Jegindø er omgivet af de karakteristiske strandenge, der ligger som en buffer mellem fjord og land. Strandenge er karakteriseret ved at de jævnligt oversvømmes og de planter der gror på strandengene, er følgende tolerante overfor salt. Strandengene på Jegindø er af naturtypen ”græssende salteng”, dvs. for at bevare strandengene som vi kender dem i dag, skal de afgræsses. Dette kaldes også naturpleje.

I disse dage opsættes der et nyt hegn omkring strandengene bagved Jegindø Kirke. Hegnet finansieres af Struer Kommune via statslige naturplejemidler. Det er landmand Lars Madsen, der har taget initiativ til ansøgningen og samarbejdet med Struer Kommune. Når hegnet er færdigt, vil Lars Madsen sætte kreaturer ud, så vi kan blive ved med at nyde strandengen som vi kender den. Og det får vi rig mulighed for, da der i hegnet er tænkt på låger og led, så vi – som i dag – kan bruge strandengen til gang, løb, cykling og gennemkørsel til fiskeri ved fjorden.

Alle har brug for lidt pleje – også Jegindø.

Vel mødt på strandengene omkring Jegindø.

Jegindboen

 

 En forening stiftet i 2009 med det formål at skabe muligheder for og medvirke til et socialt og aktivt liv for alle interesserede borgere på Jegindø samt fungere som koordinerende netværk for interesserede foreninger.

Stedet hvor man mødes er Jegindø missionshus på Kongevejen 66.

 Arrangementerne bliver annonceret i husstandsomdelt folder.

 

 

 

Bestyrelsen er:

Formand: Anni Svinth, Havnevej 15, Jegindø, tlf. 97879515

Ingrid Noer Nielsen, Kirkebakken 6, tlf. 97879028

Lis Ahlers, J.P.Lauridsensvej  tlf. 97879115

Solveig Bøger, Nørbyvej 15, tlf. 97879278

Lis Pedersen, Søstjernevej 7, tlf. 97879187

Nora Kjeldgaard, J.P.Lauridsensvej 16, tlf. 97879134

Hanne Degn Pedersen, Havnevej 23, tlf. 97879347

 

GRUPPER:

Onsdagstræf: Kontakt, Lis Pedersen tlf. 97879187

Arrangerer og afholder eftermiddagsmøder for de lidt ældre, 60+, der er musik eller foredrag samt kaffe og kage, onsdage i lige uger.

JEGINDBOEN, kontakt Anni Svinth, tlf. 97879515

Arrangerer og afholder arrangementer for alle voksne, det kan være   foredrag, pigeaftener,  fællesspisning eller noget andet aktuelt.

STRIKKEDAMERNE, kontakt Anna Laursen, tlf. 97879138

Strikker til børn i Afrika, Hviderusland mv. af sponsoreret garn, eller bare mødes onsdag i ulige uger.

GYMNASTIK, kontakt Nora Kjeldgaard, tlf. 97879134

                      Kom i form, gymnastik og styrketræning, foregår i Thing House torsdag

STRØMPEDUKKER, kontakt Sidsel Marie Jensen, tlf. 97879058

                      Syr nisser og trolde af strømper og klæder dem på.

Arrangementerne foregår fra september til april, se omdelte folder eller på www.thyholm.dk. Eller  www. jegindø.nu