Jegindø Kirke

 

Når du kører mod Jegindø, lyser Jegindøs hvide kirkegavle smukt op på lang afstand. I folkemunde bliver kirken kaldt Thyholms Domkirke på grund af dens store hvælvinger. 
Som den eneste kirke i landet indeholder Jegindø Kirke, udover det gamle kirkeskib, også en model af en lokal erhvervsfiskers moderne muslingekutter.
Gæster på øen er meget velkomne til at deltage i gudstjenesterne, også børnene er velkomne.                  I kirken er der et separat rum, hvor børnene kan tegne og male, hvis gudstjenesten falder dem for lang.

Den oprindelige kirke fra 1100-tallet var en lille romansk kvaderstenskirke med skib og kor og en klokkekam på vestgavlen.I 1883 blev der bygget yderligere til, som følge af tilstrømningen af fiskere fra Harboøre. Mange Harboørefiskere og -redningsfolk havde mistet livet under Vesterhavets store storme, og man søgte mod mere fredelige fiskefarvande inde i landet.

Tilflytterne var stærkt troende og samtidig herskede der en generel indremissionsk vækkelse, hvilket medførte en enorm tilstrømning til gudstjenesterne. Størstedelen af øens 800 indbyggere gik regelmæssigt i kirke, så kirkens 84 pladser blev snart for få.

Efter færdiggørelsen af dæmningen i 1915 kunne der meget lettere føres byggematerialer til øen, og kirken blev ombygget til sin nuværende form. I juni 1919 var der indvielse af kirken. Nu med plads til 250 kirkegængere og bestående af et romansk kor, sakristi, skib og en stor tilbygning mod nord, med tre gavle og tværtage.